Samenwerking met patiënten

De Hart&Vaatgroep vindt het belangrijk dat er bij beslissingen in de zorg ook geluisterd wordt naar meningen en ervaringen van patiënten.

We zijn daarom altijd op zoek naar ervaringsdeskundigen. Op diverse terreinen. Met uw inbreng helpt u om de zorg, ook voor anderen, te verbeteren.

Enkele mogelijkheden:

  • Neem deel aan het College van Ervaringsdeskundigen en denk en praat mee over wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten
  • Vertel ons je verhaal. Jouw verhaal geeft andere patiënten en professionals inzicht in wat er leeft bij patiënten. We hebben verhalen nodig voor diverse media, bijvoorbeeld voor ons blog of ons magazine Vida. Ook wordt ons vaak gevraagd of we iemand kennen die een persoonlijk verhaal wil vertellen op een evenement of radio of televisie.
  • Bij stressmanagementtrainingen zetten we ervaringsdeskundigen in als coach/begeleider
  • Word lid van een van de diagnosegroepen en help mee activiteiten te organiseren voor mensen met dezelfde aandoening of aandoening
  • We vragen patiënten wat hun ervaringen en wensen zijn via het Hart&Vaatpanel en delen de uitkomsten met zorgverleners, onderzoekers en andere stakeholders.

Vrijwilligers

De meeste van onze activiteiten zijn niet mogelijk zonder vrijwilligers. Vrijwilligers zijn zelf vaak ook (ex)hart- of vaatpatiënt of kennen mensen in hun directe omgeving die hiermee te maken hebben.


Lees meer over vrijwilligersactiviteiten.