Informatiemateriaal

Bestellen

Onze flyers en brochures kun je kosteloos bestellen. Voor grote aantallen vragen we een bijdrage in de verzendkosten.

De Hartstichting biedt brochures aan over diverse aandoeningen.

Downloaden

Wil je de informatie gelijk in huis hebben? Dan kun je veel van onze informatie downloaden. 

Hartrevalidatie

Deze folder is bedoeld voor mensen die in aanmerking komen voor hartrevalidatie en heeft als doel deze mensen hiervoor te motiveren.

Risicofactoren bij hart- en vaatziekten

Brochure 'aanpak van risicofactoren voor hart- en vaatziekten'
(De patiëntenversie Cardio Vasculair Risico Management/CVRM)

Hartziekten

Hartfalen:

Als in de regio geïntegreerde implementatie van het IZP Hartfalen en de RTA plaatsvindt, kan je organisatie kosteloos maximaal 25 gedrukte exemplaren ontvangen. Vul dan het aanvraagformulier zorgplan hartfalen in.

Boezemfibrilleren

Hypertrofische cardiomyopathie

Zorgstandaarden

Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM)

Heeft jouw organisatie veel exemplaren van het Individueel Zorgplan nodig? Laat dan een eigen versie maken met daarop het logo en adres. Vraag een offerte aan via info@verwijder-dit.trichis.nl of 010-4778525. 

CVA/TIA

Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling