Naasten

Leven met een patiënt

Ziekten leiden vaak tot nieuwe leefsituaties; niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor naasten, zoals partner, kind, kleinkind of goede vriend(in).
Bij ziekte krijgt de naaste een andere rol, afgestemd op de wensen en behoeften van de patiënt. Het oppakken van deze rol gaat niet altijd vanzelf.

Daar waar de patiënt ondersteuning krijgt bij het omgaan met zijn ziekte, moet de naaste dit vaak zelf doen. Bij alle nieuwe situaties moet de naaste zelf zijn weg hierin zoeken. Vaak leidt dit tot overbelasting van de naaste.
Daarom maken wij ons er sterk voor dat ook naasten ondersteuning krijgen.

“Het gaat altijd over de patiënt. En nooit over de mensen die er naast staan. Terwijl men geen idee heeft wat die doormaken”

Naasten onder elkaar

Facebook icoon

Facebook
Naasten kunnen via de besloten Facebookgroep van De Hart&Vaatgroep informatie en ervaringen uitwisselen en in contact komen met andere naasten.

Naar de Facebookgroep Naasten

Landelijk bijeenkomst

Een mijlpaal voor het projectteam 'Naasten in Beeld' was de eerste Landelijke Bijeenkomst voor naasten op 8 april 2016 in Soesterberg.
Een dag om verhalen te delen en waar tijd was voor ontspanning en een lach. De aanwezigen vonden herkenning, troost en steun bij elkaar en zijn het erover eens dat de bijeenkomst een vervolg waardig is. Een geluid waar we zeker gehoor aan gaan geven!

Kennisplatform

Momenteel wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van een digitaal kennisplatform voor naasten. Een plek waar zij antwoorden vinden op veelgestelde vragen en ervaringsverhalen van anderen kunnen lezen. De website gaat in september 2017 live.

Project Naasten in Beeld

In dit project (2016 t/m 2018) ontwikkelen we, samen met andere patiëntenorganisaies, initiatieven om naasten te ondersteunen bij het omgaan met de ziekte van een dierbare.

De ervaringen, wensen en behoeften van naasten zijn daarbij leidend. Zij weten immers als geen ander hoe het is om geconfronteerd te worden met een ernstig ziek familielid en wat dat betekent voor het dagelijks leven.

De perspectieven van naasten hebben we aan het begin van het project uitgebreid onderzocht en staan beschreven in de white paper. 

Vragen of suggesties?

Bent je zelf naaste en heb je ideeën of vragen over het project? Mail dan de projectleider Inge Schalkers.

In de projectgroep ‘Naasten in Beeld’ zitten ook: