Vacatures regio Zuid-Holland

      Ziekenhuisteams; voorlichting, lotgenotencontact

 1. 3e coördinator Voorlichting: managen van binnenkomende aanvragen voor themabijeenkomst of folderstand v.w.b. mensen en middelen. Zelf actief ziekenhuizen benaderen om samenwerking te zoeken. Waar mogelijk presentatie houden over de Hart&Vaatgroep
 2. Contactpersonen ziekenhuizen: onderhoudt actief en passief contact met 1 ziekenhuis en is 1e aanspreekpunt. Volgt het nieuws, (twitter- en facebook berichten regionale activiteiten): nieuwsbrief, website en agenda van het ziekenhuis en deelt bevindingen en content.
 3. Vrijwilligers met sprekerservaring: praatje houden over de vereniging, keurmerk uitreiken
 4. Depothouder per subregio: voorraadbeheer en logistiek beheer
 5. Coördinator Lotgenotencontact (Hart&Vaatcafé’s): de grote lijnen bewaken van de Hart&Vaatcafés en nieuwe cafés helpen ontwikkelen en opstarten
 6. Cafébaas per Hart&Vaatcafé: leiding nemen op de dag zelf, taakverdeling caféteam
 7. Hart&Vaatcaféteamleden voor Rotterdam en Den Haag: voor ieder café 10 vrijwilligers voor diverse werkzaamheden
 8. Vrijwilligers Bekend maakt Bemind: affiniteit met groepen allochtonen voor inzet bij spin-off Hart&Vaatcafés

  Leefstijl
 9. Contactpersonen Buitengewone leden per subregio: bezoeken van hartsportclubs en/of voorlichting geven tijdens de hartrevalidatie
 10. Vrijwilliger wandelen: aanhaken bij wandelclubs van Diabetes Vereniging Nederland; moet kunnen reanimeren en AED meenemen
 11. Twee vaste vrijwilligers w.o. kok/diëtiste: kookworkshops zoutarm koken of anderszins voedingsvoorlichting

  Belangenbehartiging
 12. Vrijwilligers in patiëntenraad, cliëntenraad, panels, zorgbelang, LTA/RTA, NVVC (Nederlandse Ver.Van Cardiologen) Connect Hartfalen etc.

Aannameprocedure
Er wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek worden de functie en de werkwijze nader toegelicht. Ook wordt nagegaan of de functie je aanspreekt. Na een proeftijd, afhankelijk van de inzet van twee maanden tot een half jaar, wordt samen bekeken of de functie bevalt.

Wat kun je als vrijwilliger van De Hart&Vaatgroep verwachten?

 • Samenwerking met een prettig team met enthousiaste mensen;
 • een vast aanspreekpunt op het bureau (coördinator vrijwilligers);
 • interessant en zinvol werk;
 • de mogelijkheid om samen plannen te ontwikkelen en uit te voeren;
 • steun, advies en begeleiding van de coördinator vrijwilligers;
 • de mogelijkheid om trainingen en informatiebijeenkomsten bij te wonen;
 • ureninzet in overleg te bepalen;
 • een onkostenvergoeding;
 • een collectieve ongevallenverzekering;
 • een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering; 
 • meedenken door mensen in uw regio en uit andere regio’s.

U kunt zich hier aanmelden voor een kennismakingsgesprek