De vrijwilligers in Zuid-Holland

Functie/interessegebied Naam
Secretaris Grieko Enter (T)
Penningmeester Kees Tulp (T)
Regioconsulent Josien van Essen (T)
Redactieraad
(nieuwsblad, e-nieuwsbrief en website)
Erica Smit (T)
vacature
Corrector Erica Smit (T)
Depothouders Gaby Lamie (T)
Harry Hes (T)
Webmaster Hans Held (T)
Coördinator Leefstijl Willem van der Ark (T)
Medewerk(st)ers Leefstijl-Bewegen Paul van der Hijden
Marja Baars-de Jong
Marjolijn Burggraaf
vacatures
Medewerk(st)ers Leefstijl - Voeding Taurai Becker
vacatures
Coördinator Informatievoorziening
Gaby Lamie (T)
Harry Hes (T)
Medewerk(st)ers Informatievoorziening Ineke den Haan (T)
Hans Tims
Marjan van Ettinger
Wilfried van den Eijnden
Emmy Jansen-Dekker
vacatures
Coördinator Belangenbehartiging Boudewijn Pieterse (T)
Medewerks(st)ers Belangenbehartiging Riet Alaverdy (T)
Willem van der Ark (T)
Ineke den Haan (T)
Colette Bos
vacatures
Coördinator Lotgenotencontact Ad Moret (T)
Medewerks(st)ers Lotgenotencontact Monique de Goederen
Laura Bauman
Frank Huiskamp
Malti Mangroe
Tom Timans
Coördinator Hart&Vaatcafé Gaby Lamie (T)
Grieko Enter (T)
Medewerk(st)ers Hart&Vaatcafé Boudewijn Pieterse (T)
Jan Sinke
Ria Hersmis
Bert Luijendijk
Tiny Geelhoed-Mieras
Ingrid Lagarde
Monique de Goederen
vacatures

(T) = Teamlid regiokernteam Zuid-Holland

Boudewijn Pieterse zit namens De Hart&Vaatgroep in de patiënten klankbordgroep van het Hart Long Centrum Leiden (LUMC). 

Mensen kunnen meerdere functies in het team hebben. Zo werkt vrijwel iedereen mee bij voorlichtings- en/of leefstijlactiviteiten.

 

 

Naar boven