Hart&Vaatcafé regio Zuid-Holland

Er blijkt grote behoefte te bestaan bij (chronische) patiënten om meer informatie te verkrijgen over hun ziekte, de mogelijke behandeling en de keuzes die men als patiënt moet maken. Bovendien ervaart men contacten met lotgenoten als zeer positief en leerzaam. De Hart&Vaatgroep in de regio Zuid-Holland haakt op deze behoefte in door in de regio één of meer Hart&Vaatcafés op te richten. 

Wat is het Hart&Vaatcafé?

Het Hart&Vaatcafé  (of Hart&vaatpunt) is een ontmoetingsplaats voor hartpatiënten, partners, familie, mantelzorgers, zorgverleners en andere belangstellenden. Zij kunnen er ervaringen uitwisselen, tips opdoen, vragen stellen en hun zorgen bespreken.

Bij elk Hart&Vaatcafé staat een thema centraal. Een of meerdere sprekers geven hierover een presentatie en soms deelt een ervaringsdeskundige zijn verhaal. Uiteraard is er ruime gelegenheid om uw ervaringen te delen met andere aanwezigen en de informatiestands te bezoeken. Na de pauze worden vragen van de bezoekers aan het panel gesteld. De bijeenkomsten zijn laagdrempelig, interactief en gratis.

Data en aanmelden

De data van de Hart&Vaatcafés in onze regio vindt u in de agenda op deze website.