Relaties Zorg Overijssel

De Hart&Vaatgroep Overijssel zet zich in voor goede contacten met zorgverleners in de regio. Zij streeft hiermee naar een goede naamsbekendheid en het vergroten van kennis.

Patiëntcontact

Patiënten kunnen al in eerste contacten bij hun zorgverleners overleggen over de mogelijkheden die De Hart&Vaatgroep biedt. De zorgverlener kan de patient ook naar onze organisatie verwijzen.

Expertise

Daarnaast wordt er met regelmaat kennis gedeeld tussen De Hart&Vaatgroep en de zorgverleners uit de regio. Expertise wordt zo blijvend geactualiseerd en kan weer met de patient worden gedeeld. Daartoe vindt ook regelmatig bezoek en contact door de regio vertegenwoordigers plaats.

Partners

De partners pagina geeft u een overzicht van zorgverleners waarmee De Hart&Vaatgroep Overijssel regelmatig overleg heeft en/of samenwerkt.

Meer weten over onze samenwerkingsverbanden?

Neem even contact op met de coordinator Belangenbehartiging van ons regioteam of maak gebruik van het contactformulier.