Wat is het Hart&Vaatcafé?

Er blijkt grote behoefte te bestaan bij (chronische) patiënten om meer informatie te verkrijgen over hun ziekte, de mogelijke behandeling en de keuzes die men als patiënt moet maken. Bovendien ervaart men contacten met lotgenoten als zeer positief en leerzaam.
De Hart&Vaatgroep regio Overijssel haakt ook op deze behoefte in door in de regio Hart&Vaatcafés op te richten.

Het Hart&Vaatcafé is een ontmoetingsplaats voor hartpatiënten, partners, familie, mantelzorgers, zorgverleners en andere belangstellenden. Zij kunnen er ervaringen uitwisselen, tips opdoen, vragen stellen en hun zorgen bespreken. Bij elk Hart&Vaatcafé staat een thema centraal. Een of meerdere sprekers geven hierover een presentatie en een ervaringsdeskundige deelt zijn verhaal. Uiteraard is er ruime gelegenheid om te pauzeren, ervaringen te delen met andere aanwezigen en de informatiestands te bezoeken. Na de pauze worden vragen van de bezoekers aan het panel gesteld. De bijeenkomsten zijn laagdrempelig, interactief en gratis.