Wat is een Hart&Vaatcafé ?

Er blijkt grote behoefte te bestaan bij (chronische) patiënten om meer informatie te verkrijgen over hun ziekte, de mogelijke behandeling en de keuzes die men als patiënt moet maken. Bovendien ervaart men contacten met lotgenoten als zeer positief en leerzaam.
De Hart&Vaatgroep in de regio Oost-Brabant haakt op deze behoefte in door in de regio een Hart&Vaatcafés op te richten. 

Hart&Vaatcafé als ontmoetingsplaats

Het Hart&Vaatcafé  (of Hart&vaatpunt) is een ontmoetingsplaats voor hartpatiënten, partners, familie, mantelzorgers, zorgverleners en andere belangstellenden. Zij kunnen er ervaringen uitwisselen, tips opdoen, vragen stellen en hun zorgen bespreken.

Bij elk Hart&Vaatcafé staat een thema centraal. Een of meerdere sprekers geven hierover een presentatie en een ervaringsdeskundige deelt zijn verhaal. Uiteraard is er ruime gelegenheid om te pauzeren, ervaringen te delen met andere aanwezigen en de informatiestands te bezoeken. Na de pauze worden vragen van de bezoekers aan het panel gesteld. De bijeenkomsten zijn laagdrempelig, interactief en gratis.

Data en aanmelden

De data van de Hart&Vaatcafés in onze regio vindt u op deze pagina van onze website.

Agenda

    Geen evenementen gevonden.