Noord-Holland-Noord

De Hart&Vaatgroep heeft een landelijk bureau en is ook regionaal actief. In regio’s rondom gespecialiseerde hart- en vaatcentra in Nederland zijn vrijwilligers aan het werk, georganiseerd in regioteams. Het regioteam onderhoudt contacten met de zorgverleners in de regio en organiseert activiteiten.

Regioteam

Bestuur  
vacant voorzitter
vacant penningmeester
Cora Bakker regiosecretaris
Coördinatoren  
Cees de Jong ziekenhuisbezoekgroep
Coby van der Sluis ziekenhuisbezoekgroep en stand bemensing
Greet Hoffman-Weijtze ziekenhuisbezoekgroep/ Hart & Vaatpunt Hoorn
Nico Quaedvlieg ondersteuning Hart&Vaatpunt Hoorn
Jo Wagemakers depothouder
Johan Durge stand bemensing
Hans Anderson ziekenhuisbezoekgroep en stand bemensing
Herma Spriensma ondersteuning

Vacatures

Op dit moment zijn er geen vacatures bekend voor deze regio.

Hart&Vaatpunt

Er blijkt grote behoefte te bestaan bij (chronische) patiënten om meer informatie te verkrijgen over hun ziekte, de mogelijke behandeling en de keuzes die men als patiënt moet maken. Bovendien ervaart men contacten met lotgenoten als zeer positief en leerzaam. De Hart&Vaatgroep in de regio Noord Holland Noord haakt op deze behoefte in door in de regio een Hart&Vaatpunt op te richten.

Het Hart&Vaatpunt (in andere regio's het Hart&Vaatcafé) is een ontmoetingsplaats voor hartpatiënten, partners, familie, mantelzorgers, zorgverleners en andere belangstellenden. Zij kunnen er ervaringen uitwisselen, tips opdoen, vragen stellen en hun zorgen bespreken.

De data van het Hartpunt vindt u in de agenda op deze website.

Overzicht activiteiten

Kijk voor een overzicht van de activiteiten in de agenda

Meer informatie

Neem voor vragen contact op met regioconsulent Annelies Hofman (telefoon 06-10 51 97 19 ).

Agenda

    Geen evenementen gevonden.