Gelderland

De Hart&Vaatgroep heeft een landelijk bureau en is ook regionaal actief. In regio’s rondom gespecialiseerde hart- en vaatcentra in Nederland zijn vrijwilligers aan het werk, georganiseerd in regioteams. Het regioteam onderhoudt contacten met de zorgverleners in de regio en organiseert activiteiten.

Regioteam

Voorzitter
Joost Eijkhout
T: 024 – 356 77 28
E: hartenvaatgelderland@verwijder-dit.gmail.com
Postbus 6501
6503 GA NIJMEGEN                    

Vice-voorzitter
Jan van Heusden
T: 024 – 355 75 77

Secretaris
Peter Booijen
 
Penningmeester
Math Jacobs
T: 024 – 397 33 86

Patiëntenbegeleiding
Koos van Staveren
T: 0318 – 62 07 66

Rayon coördinatoren

Ede en omstreken
Koos van Staveren
T: 0318 – 62 07 66
Nijmegen: Jan van Dijk
T: 024 - 323 00 98

Leefstijl en revalidatie
Rob Steenhuis
024 - 323 82 74

Voorlichting
Paula van Rensch
0486 - 47 53 89

Redactie regioblad
Will Peters
T: 024 - 323 69 84

Activiteitencommissie
Th. Bosmans
 T: 024 - 355 61 43
G. Winters
T: 024 - 844 34 43

Regioblad

De Hart&Vaatgroep Gelderland geeft vier maal per jaar een eigen blad uit,
waarin verslag gedaan wordt van activiteiten die in de afgelopen
periode hebben plaatsgevonden en aankondigingen van nieuwe
activiteiten. Tevens worden wetenswaardigheden, her en der
opgedaan, via het regioblad doorgegeven.

Lees de laatste editie.

Overzicht activiteiten

Kijk voor een overzicht van de activiteiten in de agenda

Agenda

    Geen evenementen gevonden.