Wij zijn op zoek naar drie bestuursleden voor Harteraad

Harteraad – voor mensen met een hart- en vaataandoening

Per 1 januari 2018 breekt een nieuwe beleidsperiode aan en is er behoefte aan een frisse wind op drie uitdagende bestuursfuncties binnen het bestuur van Harteraad (per 1 januari 2018 de nieuwe naam van De Hart&Vaatgroep). We zoeken enthousiaste bestuursleden (op vrijwillige basis) voor de volgende aandachtsgebieden:

 • Financiën; waaronder fondsenwerving en output bedrijfsvoering
 • Kwaliteit van zorg
 • Kwaliteit van leven

Wat verwachten we van een nieuw bestuurslid

Overall:

 • bestuurlijke ervaring; in lijn met de uitkomsten van het recent gehouden Governance traject, waarbij het bestuur vooral bestuurt op hoofdlijnen (plannen, beslissen, toezicht op de uitvoering) en zich minder richt op operationele zaken. Operationele zaken zijn ondergebracht bij onze directeur.
 • helicopterview; passend bij de (strategische) uitdagingen waar Harteraad voor staat
 • ervaringsdeskundigheid of affiniteit met mensen met hart- en vaatziekten en hun omgeving
 • kennis van of ervaring met patiëntenzorg en zelfmanagement is een pré
 • affiniteit met het samenwerken van  professionals en vrijwilligers
 • ervaring/affiniteit met verenigingen/lid organisaties

Per betreffend aandachtsgebied:

 • ervaring/affiniteit met financiën (portefeuille financiën)
 • ervaring/affiniteit met het bewaken van de sturing op resultaten (portefeuille financiën)
 • ervaring met het zorgveld en ervaring in de collectieve belangenbehartiging (portefeuille kwaliteit van zorg)
 • ervaring met individuele belangenbehartiging (portefeuille kwaliteit van leven)

Je sterke punten:

 • verbindend
 • loyaal
 • analytisch
 • resultaatgericht 

Hoeveel tijd vragen we van je

Het bestuur vergadert tien keer per jaar en komt daarnaast vier keer per jaar met de ledenraad van Harteraad bijeen. Daarnaast komt het bestuur bijeen wanneer er tussentijds behoefte is aan overleg.

Interesse?

Het bestuur streeft naar benoeming van de nieuwe bestuursleden in de vergadering van de ledenraad op woensdag 20 december a.s. Heb je interesse in één van de drie nieuwe bestuursfuncties, dan kan je tot 12 november 2017 reageren door je CV en motivatiebrief te mailen naar e.dabo@verwijder-dit.hartenvaatgroep.nl

Meer informatie

Wanneer je meer informatie wilt over deze vacatures, dan kun je contact opnemen met de directeur van Harteraad, Anke Vervoord. Anke is bereikbaar via het secretariaat van Harteraad, via 088-1111600.