Samenwerking

Om de doelen van De Hart&Vaatgroep te bereiken, is samenwerking en overleg met andere organisaties van groot belang. Daarom werkt de vereniging samen met de volgende organisaties.

Stichting ICD dragers Nederland (STIN)

De Hart&Vaatgroep behartigt vanaf 2017 de belangen van pacemakerdragers.

Soms werken patiëntenorganisaties met een (gedeeltelijk) zelfde doelgroep. Dit was zo met de Stichting ICD dragers Nederland (STIN) en De Hart&Vaatgroep. De belangenbehartiging van pacemakerdragers was tot nu toe verzorgd door de aan de STIN gelieerde Stichting Pacemaker dragers Nederland (SPdN).

De STIN blijft zich richten op de belangenbehartiging van ICD-dragers.

Subsidieverstrekkers

De activiteiten worden financieel mede mogelijk gemaakt door:

De medische informatie op de website is afkomstig van de Hartstichting.

Overheidsorganisaties

De vereniging neemt deel aan overleggen met diverse overheidsorganisaties. De Hart&Vaatgroep wordt vaak gevraagd als deelnemer aan conferenties over patiëntenzorg, zelfmanagement etc.

Werkgroepen

De vereniging is vertegenwoordigd in organisaties en werkgroepen zoals het Platform Vitale Vaten, Hart voor Vrouwen en European Heart Network.