Bestuur

Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers en vergadert 8 tot 10 keer per jaar. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het geheel, het houdt toezicht op het beleid en de uitvoering daarvan. Het bestuur toetst of de geplande resultaten zijn behaald, en stelt zonodig het beleid bij in samenspraak met de directeur.

De bestuurders

Het bestuur bestaat uit 5 mensen.

Voorzitter: Mevr. R. Veldhuizen
Penningmeester: Dhr. M. van den Berg
Secretaris: Dhr. J. Kasdorp
Lid: Mevr. H. van Dijk
Lid: dhr. F. van Waterschoot

Rian Veldhuizen

Voorzitter

Rian Veldhuizen was onder meer werkzaam als directeur/bestuurder van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Vanaf 2015 is ze voorzitter van NVOS-Orthobanda, de brancheorganisatie voor orthopedische hulpmiddelenzorg. Deze functie vervult ze naast haar voorzitterschap van De Hart&Vaatgroep.

"Ik vind het enorm belangrijk om mensen met hart- en vaataandoeningen zo breed en divers mogelijk te ondersteunen en om de stem van de patiënt te laten doorklinken in het zorgbeleid.
In het huidige zorgstelsel ziet ik een belangrijke rol voor patiëntenorganisaties om ervoor te zorgen dat patiëntervaringen aan de voorkant van de zorg een plek krijgen. Om dit te bereiken heb je een krachtige patiëntenvereniging nodig. Ik vind het dan ook een eer om voorzitter van deze vereniging te zijn en hier een bijdrage aan te mogen leveren."

Maarten van den Berg

Penningmeester

Na de middelbare school heb ik verschillende opleidingen gedaan op het gebied van financiën, bedrijfseconomie en personeelszaken. Deze opleidingen sloten aan bij de functies die ik in het bedrijfsleven heb vervuld. Mijn laatste functie (1998-2011) was die van directeur van een middelgroot ondernemingspensioenfonds. In 2011 ben ik op 65-jarige leeftijd gepensioneerd.

In 2008 kreeg ik een pacemaker. Dit bracht mij in contact met De Hart&Vaatgroep. Toen in 2009 de ledenraad ontstond, werd ik gekozen als lid. Later trad ik toe tot de auditcommissie van de ledenraad. Sinds december 2013 ben ik penningmeester van het bestuur.

De ervaring die ik als lid van de ledenraad en de auditcommissie heb opgedaan komen daarbij goed van pas. Uitgangspunten blijven: een positief-kritische houding en de bereidheid om mijn kennis en kunde in te zetten in het belang van de Hart & Vaatgroep en haar leden.

Jan Kasdorp

Secretaris

Ik heb rechten gestudeerd en lange tijd bij de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg gewerkt. Daar heb ik de minister van VWS geadviseerd over het zorgbeleid.

Nu ben ik met pensioen. Vanaf 2000 ben ik hartpatiënt. In dat jaar ben ik ook voorzitter geworden van de stichting Hart in Beweging (HIB). Ik heb ervaren dat regelmatig sporten helpt om er psychisch en lichamelijk weer bovenop te komen. Die ervaring inspireert me ook om mee te werken aan een sterke vereniging voor hart- en vaatpatiënten. Samen staan we sterker.

Als bestuurslid wil ik me inzetten voor continuïteit van het vrijwilligerswerk, integratie van de oude clubs in de nieuwe vereniging en uitbouw van de collectieve belangenbehartiging. Sinds december 2013 ben ik secretaris van heb bestuur.

Hansje van Dijk

In mijn werkzame leven heb ik leidinggevende functies gehad en was ik een medevennoot van een familiehotel.

Sinds ik niet meer werk, heb ik veel van mijn tijd gestoken in vrijwilligerswerk. Geruime tijd was ik als vrijwilliger bestuursvoorzitter, zowel regionaal als landelijk, bij een grote landelijke organisatie met een kantoor, maar met ook heel veel vrijwilligers.

In 2011 ben ik als vrijwilliger voor De Hart&Vaatgroep begonnen in de regio Gelderland. Al snel werd ik gevraagd voor een landelijke bestuursfunctie. Zelf ben ik geen patiënt, maar in mijn directe omgeving ken ik een aantal hart /vaat patiënten en daardoor weet ik hoe belangrijk bijvoorbeeld voorlichting, leefstijlbegeleiding en lotgenotencontact is. Ik hoop dat ik met mijn expertise een positieve bijdrage kan leveren aan De Hart&Vaatgroep.

Fons van Waterschoot

Naar boven

Hermien Nieuwenhuijsen

Hermien is namens de Raad van Toezicht van de Hartstichting adviseur in het bestuur van De Hart&Vaatgroep.