Organisatie

De Hart&Vaatgroep is een vereniging die nauw samenwerkt met de Hartstichting. Sinds 2012 zijn beide organisaties in het zelfde pand gevestigd in Ypenburg in Den Haag.

Samen werken we aan de belangenbehartiging van hart- en vaatpatiënten. Dit gebeurt vanuit de afdeling Patiënt. Deze bestaat uit twee teams:

  • Individuele belangenbehartiging
  • Collectieve belangenbehartiging

Team Individuele belangenbehartiging
Het team Individuele Belangenbehartiging richt zich op het bieden van informatie en voorlichting en het faciliteren van begeleiding en lotgenotencontact ten behoeve van individuele patiënten.

Team Collectieve belangenbehartiging
Het team Collectieve Belangenbehartiging richt zich op  het behartigen van belangen van hart- en vaatpatiënten bij de diverse stakeholders in het zorgveld. Denk hierbij aan zorgaanbieders en -verzekeraars, onderzoekraden of overheid.

Lees de missie en visie van De Hart&Vaatgroep

Bestuur en ledenraad
Net zoals elke vereniging heeft De Hart&Vaatgroep:

Samenwerking met partners en experts
Zoals hierboven al benoemd werken we nauw samen met De Hartstichting. Daarnaast hebben we diverse samenwerkingspartners en maken we gebruik van de kennis en ervaring van diverse experts.

Vrijwilligers
Daarnaast zijn in heel Nederland vrijwilligers aan het werk, georganiseerd in regioteams

Lees meer