Risicofactoren aanpakken

Een risicofactor is iets waardoor de kans op een ziekte toeneemt. Voordat je hartklachten krijgt, is er vaak al jaren sprake van slagaderverkalking. Hoe meer risicofactoren je hebt, hoe groter de kans op problemen. Wil je medische informatie over risicofactoren voor hart- en vaatziekten? Ga dan naar de Hartstichting.  

Aan de slag

Wil je de risicofactoren van jou aanpakken? Lees dan in onze brochure 'Aanpak risicofactoren' (zie onderaan deze pagina) hoe je dit kunt doen en wie je kunnen helpen.

Werkboek risicofactoren

Het werkboek 'Individueel Zorgplan Vitale Vaten' kan je helpen om aan de slag te gaan met het aanpassen van je leefstijl. Je kunt met behulp van het werkboek samen met je zorgverlener bepalen wat je gaat doen om je risicofactoren te verkleinen. De vorderingen noteer je in het werkboek. 

Je kunt het Zorgplan Vitale Vaten downloaden of bestellen. Bekijk hier een voorbeeld van een ingevuld boekje. Is het werkboek vol? Download dan een extra invulpagina.