Rechten en vergoedingen

Als patiënt heb je een aantal rechten en plichten. Bijvoorbeeld het recht om je medisch dossier in te zien. Welke rechten heb je en hoe zit het met de vergoeding van alle kosten die je maakt?

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn de rechten en plichten van de patiënt en zijn behandelaar vastgelegd.  Op de website van de Patiëntenfederatie Nederland vind je meer informatie over de WGBO.

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
Gemeenten krijgen extra geld voor inkomensondersteuning aan mensen met meerkosten vanwege een handicap of chronische ziekte. Voor meer informatie vind je op: www.meerkosten.nl

Persoonsgebonden budget (PGB)
Met een Pgb regelt u uw zorg, hulp en begeleiding zelf. Heb je vragen over een persoonsgebonden budget? Kijk dan op de website van Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget.