Toelichting ledengroepen

De Hart&Vaatgroep is een vereniging en heeft leden zoals u. De vereniging heeft een bestuur en een bureau. Daarnaast heeft de vereniging een ledenraad. Dit is het hoogste orgaan binnen de vereniging en één van haar belangrijkste taken is richting te geven aan het beleid. Deze ledenraad wordt samengesteld uit een aantal leden die zich daarvoor verkiesbaar stelt. Die verkiezing gebeurt vanuit ledengroepen. U krijgt hierboven de mogelijkheid u te laten registreren in één van de ledengroepen. U kunt er ook voor kiezen om niet geregistreerd te worden in een ledengroep. Voor alle duidelijkheid; u heeft dan geen stemrecht, maar u kunt uiteraard wel aan alle activiteiten deelnemen.