Machtiging

U kunt De Hart&Vaatgroep voor de contributie machtigen om uw bijdrage te incasseren.

Dit kunt u doen door het 'Machtigingsformulier contributie' uit te printen, in te vullen en op te sturen naar:

De Hart&Vaatgroep
Antwoordnummer 24564
2501 CH Den Haag

Een postzegel is niet nodig.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!