Hartinfarct

Medische informatie

Per dag krijgen ongeveer 80 mensen in Nederland een hartinfarct. Een hartinfarct of hartaanval is een verstopping in een kransslagader van het hart. Een deel van de hartspier wordt hierdoor beschadigd en sterft af. 

Wil je medische informatie over een hartinfarct? Ga naar www.thuisarts.nl ,de Hartstichting of neem contact op met de Infolijn Hart en vaten.

hartinfarct

Leven met

De Hart&Vaatgroep helpt je om je dagelijks leven weer zo goed mogelijk op te pakken. Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? Kijk bij Leven met en Wat doen we voor jou

Zorg en begeleiding

Wat er toe doet helpt je duidelijk te maken wat belangrijk is in je leven. Het is een nieuw instrument voor hart- en vaatpatiënten en hun zorgverleners.
Je kunt  'Wat er toe doet' gebruiken voordat je gesprekken aangaat en keuzes gaat maken over jouw gezondheid. De uitkomsten kun je meenemen naar je zorgverlener. 

Een risicofactor is iets waardoor de kans op een ziekte toeneemt. Voordat je hartklachten krijgt, is er vaak al jaren sprake van slagaderverkalking. Hoe meer risicofactoren je hebt, hoe groter de kans op problemen. Het werkboek Individueel Zorgplan Vitale Vaten kan je helpen om aan de slag te gaan met het aanpassen van je leefstijl. Je kunt met behulp van het werkboek samen met je zorgverlener bepalen wat je gaat doen om je risicofactoren te verkleinen. De vorderingen noteer je in het werkboek.

Hartrevalidatie is voor iedereen die behandeld is voor zijn hart van belang. Het mooie van hartrevalidatie is dat je begeleiding krijgt van een team van specialisten: van de cardioloog, de fysiotherapeut en de diëtist en als er behoefte aan is, kun je praten met een psycholoog. Hartrevalidatie vindt in principe plaats in groepsverband, maar individuele begeleiding is ook mogelijk. 

De kwaliteitscriteria hartinfarctzorg beschrijven wat mensen die een hartinfarct hebben (gehad) mogen verwachten van goede zorg. Zorgverleners kunnen deze criteria bijvoorbeeld gebruiken om de zorg te verbeteren of bij de ontwikkeling van richtlijnen en patiënteninformatie. 

Ervaringen & contact

Wil je ervaringen delen? Via De Hart&Vaatgroep kom je in contact met lotgenoten. Dit kan op een manier die jij prettig vindt. Persoonlijk of via een voorlichtingsavond. Ook kun je ervaringen delen in ons magazine Vida of via het Hart&Vaatpanel. Mogelijkheden genoeg. Kijk bij Ervaringen & contact. 

Ervaringsverhalen