De vrijwilligers in Zuid-Holland

Functie/interessegebied Naam
Voorzitter Peter van Staveren (T)
Secretaris Grieko Enter (T)
2e Secretaris Erica Smit (T)
Penningmeester Kees Tulp (T)
Regioconsulent Josien van Essen (T)
Redactieraad
(nieuwsblad, e-nieuwsbrief en website)
Erica Smit (T)
vacature
Corrector Erica Smit (T)
Depothouders Gaby Lamie (T)
Harry Hes (T)
Webmaster Hans Held (T)
Coördinator Vrijwilligers Anita Gijzen (T)
Coördinator Leefstijl Willem van der Ark (T)
Medewerk(st)ers leefstijl-Bewegen Paul van der Hijden
Willem van Rijn
Amé Esman
Marja Baars-de Jong
vacatures
Medewerk(st)ers leefstijl - Kookworkshops Taurai Becker
vacatures
Coördinator Informatievoorziening
Gaby Lamie (T)
Harry Hes (T)
Medewerk(st)ers informatievoorziening Ineke den Haan (T)
Hans Tims
Adja Zoumaro-Djayoon
Marjan van Ettinger
Hans Keuning
Laura Bauman
Wilfried van den Eijnden
Frank Huiskamp
vacatures
Coördinator Belangenbehartiging Boudewijn Pieterse (T)
Medewerks(st)ers belangenbehartiging Riet Alaverdy (T)
Willem van der Ark (T)
Ineke den Haan (T)
Colette Bos
vacatures
Coördinator (groepsgewijs) lotgenotencontact Ad Moret (T)
Coördinator Hart&Vaatcafé Gaby Lamie (T)
Grieko Enter (T)
Medewerk(st)ers Hart&Vaatcafé Boudewijn Pieterse (T)
Marjolijn Burggraaf
Jan Sinke
Ria Hersmis
Bert Luijendijk
Tiny Geelhoed-Mieras
Willem van Rijn
Ingrid Lagarde
Monique de Goederen
Yvanke Huinen
vacatures

(T) = Teamlid regioteam Zuid-Holland

Boudewijn Pieterse zit namens De Hart&Vaatgroep in de patiënten klankbordgroep van het Hart Long Centrum Leiden (LUMC). 

Mensen kunnen meerdere functies in het team hebben. Zo werkt vrijwel iedereen mee bij voorlichtings- en/of leefstijlactiviteiten (ochtend, middag of avond).

 

 

Naar boven