Ledenraad

De ledenraad van De Hart&Vaatgroep bestaat uit maximaal 25 personen. De ledenraad wordt gekozen door de leden.

De ledenraad heeft onder andere de taak om (financiële) jaarstukken goed te keuren, besluiten te nemen over eventuele statutenwijzigingen en gaat over de benoeming en het ontslag van de leden van het bestuur van de vereniging. De ledenraad vergadert 4 keer per jaar.

Leden ledenraad 2016

Adri Drubbel

Ik ben al ruim 25 jaar hartfalenpatiënt en de laatste 6 jaar ook ICD drager.
 
Graag probeer ik mijn ervaring binnen de Hart & Vaatgroep te gebruiken  binnen de ledenraad. Ik ben ook actief in de regio Amstelland/Kennemerland  en de diagnosegroep Hartfalen, CMP en hartkleppen.

Andries Verburgt

Anne-Marie Dekkers

Op 4-jarige leeftijd is geconstateerd dat ik een lekkende  aortaklep had. Op 30-jarige leeftijd ben ik hieraan geopereerd. Op 42-jarige leeftijd onderging ik een 2e hartoperatie om een verwijding  van de aortaboog en na 1,5 jaar volgde in verband met endocarditis mijn 3e hartoperatie.

Sinds mijn 3e hartoperatie, nu 4 jaar geleden, heb ik interesse gekregen in het helpen van lotgenoten door onder andere het delen van mijn ervaringen (in positieve zin) als hartpatiënt.   Dat is de reden dat ik in 2011 gestart ben als vrijwilliger bij de themagroep  Jonge hart- en vaatpatiënten.  Ik merk dat er voor de Jonge hart- en vaatpatiënten  nog veel te doen is en wil mijn activiteiten bij De Hart&Vaatgroep graag uitbreiden. Ik hoop door mijn inzet en positieve instelling een toegevoegde waarde in de ledenraad te kunnen betekenen.

Bert Luijendijk

Al op 35-jarige leeftijd heb een hartinfarct gehad, waarna ik gelukkig vrij snel weer kon werken en sporten. Rond mijn 54e begon ik pas weer hartproblemen te krijgen. Ik ben meerdere keren gedotterd en er werd in 2010 bij mij een ICD geplaatst. Voor meerdere hartproblemen moet ik mijzelf helaas een ervaringsdeskundige noemen. Echter, ik heb nooit bij de pakken neergezeten!

Graag wil ik mijn opgedane bestuurlijke ervaring in maatschappelijke en politieke functies inzetten voor het werk binnen De Hart&Vaatgroep, vooral ook ingegeven door het benadrukken van het belang van organisaties als deze. De praktische betekenis hiervan heb ik persoonlijk ervaren en wil mij dan ook graag ‘hard’ maken voor het begeleidende en ondersteunende werk van deze organisatie voor hart- en vaatpatiënten.

Dirk-Jan Westerwoudt

Het patiëntenperspectief moet het vertrekpunt maar ook het eindpunt van de zorg zijn. Professionele zorg kan aan kracht en effect winnen bij de juiste inbreng van patiënten.

Het patiëntenperspectief is  ook de beste richting naar meer regie en meer eigen verantwoordelijkheid. Zorg  voor de patiënt kan niet zonder zorg door de  patiënt.

Frits Berendes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ger Meesters

Na een vaatoperatie, uitgevoerd door  prof. dr. Joep Teijink van Claudicationet, ben ik lid geworden en daarna bestuurslid van de VVVP. Na de samensmelting in De Hart&Vaatgroep werd ik lid van de ledenraad. Vervolgens heb ik een periode overgeslagen en nu ben ik weer terug in de ledenraad.

Dat kan allemaal omdat operaties, medicijnen en een verstandig verder leven dat gewoon mogelijk maken. Ik ben nu bezig met een wandeling naar Rome.

Motivatie was en is er nog, ik heb ook ervaring als oud raadslid in mijn gemeente. Door deze functie weet ik structuur aan te brengen en effectief te vergaderen.

Gerben Blauw

 

 

 

 

 

 

Hans Aupers

Harry van der Heijden

 

 

Henk Giesen

Grieko Enter

 

 

 

 

Jamy Scheerhoorn-Pullen

Jos Vermunt

Koos de Punder

In 1986 kreeg ik een broekprothese. In 2006 onstonden aan het einde van deze broekprothese twee aneurysma's, waardoor ik een langere broekprothese moest. Dit had helaas tot gevolg dat ik heel slecht kon lopen. Door veel looptraining heb ik dat gelukkig kunnen verbeteren.
Begin 2014 kreeg ik ook boezemfibrilleren, waardoor ik nu ook hartpatiënt ben.

Ik zet me er vooral voor een gezonde leefstijl met veel beweging, vooral hart- en vaatpatiënten. Dit leidt tot minder hart- en vaataandoeningen en men voelt zich ook vitaler.

Ook veel en goede voorlichting informatie voor hart- en vaatpatienten vind ik heel belangrijk. Door goede voorlichting en informatie krijgen de patiënten meer kennis over hun aandoening waardoor zij kunnen meebeslissen over hun behandeling.

Max Jonker

Miriam Kraal

 

 

 

 

Niek Dekker

Peter Michielse

Tonny Bronkema

Op 9-jarige leeftijd heb ik een destijds ingrijpende operatie ondergaan aan
een vernauwde aorta.
In 2004 kreeg ik, toen 47 jaar, een nieuwe mitralisklep. Ik ben toen lang opgenomen geweest in verschillende ziekenhuizen en er volgde een lange weg van therapie. Mijn herstel verliep heel moeizaam en na vele onderzoeken en opnames is er in 2008 een pacemaker geplaatst.

Ik heb afgelopen jaren meerdere landelijke en regionale bijeenkomsten bijgewoond en raakte onder de indruk van het werk van de vereniging.
Ik zat in de vorige ledenraad en ben sinfs enige tijd actief als bestuurslid en secretaris van het regioteam Friesland. Ook ben ik actief in de diagnosegroep Hartritmestoornissen.

Uiteraard heb ik soms te kampen met mijn gezondheid, maar ik hoop van harte iets te kunnen betekenen voor de medemens namens De Hart&Vaatgroep in mijn diverse functies.