Programma Meetbaar Beter

Meetbaar Beter is een methode die de kwaliteit van zorg wil verbeteren door resultaten van hart- en dottercentra uniform te meten en te delen. Patiënten kunnen dan hun ziekenhuis en arts kiezen op basis van inzicht in kwaliteit.

De methode die Meetbaar Beter toepast, meet behalve de medische uitkomst ook de gezondheidswinst op langere termijn en de kwaliteit van leven na een ingreep. Tegelijkertijd geven de uitkomsten nieuwe inzichten waarmee artsen de zorg voor de patiënt verder kunnen verbeteren. Als artsen vaststellen dat een bepaalde behandeling in een van de hartcentra betere resultaten oplevert dan in de andere, kijken ze hoe dat komt.

Meetbaar Beter is een initiatief van het Catharinaziekenhuis Eindhoven en het St. Antoniusziekenhuis Nieuwegein. Inmiddels zijn er 14 hartcentra en 5 dottercentra aangesloten. De Hart&Vaatgroep zit in de klankbordgroep van Meetbaar Beter. We denken mee over hoe we de resultaten, die belangrijk zijn voor de patiënt, inzichtelijk kunnen maken.

Bypassoperaties

Van 16 ziekenhuizen in Nederland is de kwaliteit van bypassoperaties inzichtelijk gemaakt en samengevat in een informatieve illustratie.

Dotterbehandelingen

Van 31 ziekenhuizen in Nederland is de kwaliteit van dotterbehandelingen inzichtelijk gemaakt en samengevat in een informatie illustratie.