Activiteiten vrijwilligers

Informatievoorziening en voorlichting

  • Beurswerk: Op diverse beurzen, zorgmarkten en andere evenementen zijn vrijwilligers actief om bezoekers te informeren over het werk van De Hart&Vaatgroep. Zij wijzen op folders en brochures en geven antwoord op vragen.
  • Redactie: Vrijwilligers stellen een regioblad samen om de leden in de regio op de hoogte te houden van nieuws en activiteiten.
  • Themabijeenkomsten: Regelmatig organiseren vrijwilligers themabijeenkomsten voor leden van De Hart&Vaatgroep, in samenwerking met medici of andere zorgprofessionals.
  • Voorlichtingsbijeenkomsten: Vrijwilligers verzorgen vanuit ervaringsdeskundigheid voorlichtingsbijeenkomsten voor lotgenoten, bijvoorbeeld over het belang van bewegen, maar ook voor professionals die werkzaam zijn in de zorg.

Lotgenotencontact

Ondersteunen van lotgenoten, patiëntenbegeleiding: Ervaringsdeskundige vrijwilligers staan mensen te woord die willen praten over wat het betekent om geconfronteerd te worden met de aandoening.

Leefstijlbegeleiding

  • Kookcursussen: Vrijwilligers organiseren samen met professionals kookworkshops. De deelnemers leren hoe er o.a. met minder zout toch lekker gekookt kan worden.
  • Verantwoord sporten: Er zijn 250 gecertificeerde sportclubs waar mensen veilig en verantwoord kunnen bewegen met lotgenoten. Vrijwilligers zijn betrokken bij de organisatie en bij het geven van voorlichting over het belang van bewegen.
  • Belangenbehartiging: In overleg met het landelijk bureau werken vrijwilligers mee aan projecten in het kader van belangenbehartiging.

Het regioteam

Het regioteam bestaat uit vrijwilligers die de activiteiten binnen de regio coördineren. Daarnaast ontwikkelen zij nieuwe activiteiten en maken een werkplan voor de regio.

Hand- en spandiensten

  • Ondersteuning verlenen bij themabijeenkomsten: mensen welkom heten, zorgen dat de zaal er netjes uitziet, koffie en thee aanbieden, etc.
  • Folders langsbrengen bij ziekenhuizen, apothekers etc.