Behandeling beroerte

U komt binnen in het ziekenhuis met verschijnselen van een beroerte. Wat staat u allemaal te wachten?

Eerst krijgt u een onderzoek om te kijken wat de oorzaak van uw klachten is.

Als het een herseninfarct is, moet zo snel mogelijk gestart worden met de behandeling.
Deze behandeling heet trombolyse. U krijgt een infuus met stolseloplossende medicijnen. Hoe eerder u trombolyse krijgt, hoe minder kans op blijvende schade. Toch starten de artsen niet gelijk met trombolyse.

Waarom niet gelijk starten met trombolyse?
Eerst moet een neuroloog vaststellen of u een herseninfarct of hersenbloeding heeft gehad. Aan de buitenkant is dit niet te zien. De verschijnselen zijn gelijk. Maar voor de behandeling is het cruciaal om te weten. Trombolyse kan de schade beperken, maar het heeft ook een belangrijk nadeel: het risico op bloedingen neemt toe.

En bij een hersenbloeding moet het bloeden nu juist gestopt worden. Trombolyse kan dus de situatie bij een hersenbloeding alleen maar verergeren!

Wanneer uiterlijk starten met trombolyse?
Trombolyse moet in ieder geval binnen 4,5 uur starten na het ontstaan van de eerste uitvalsverschijnselen. Na 4,5 uur neemt de kans op herstel snel af. De risico's van de behandeling (vooral bloedingen) wegen dan niet meer op tegen de voordelen (goed herstel).

Helaas lukt het niet altijd om binnen 4,5 uur met trombolyse te starten. Soms omdat de medicijnen niet toegediend mogen worden. Maar nog te vaak omdat de limiet van 4,5 uur niet gehaald wordt. En dat begint met kennen, herkennen en 112 bellen.